Gazzal megyek

E-számla
 

Az elektronikus számla

Az elektronikus számla a következő években felváltja és háttérbe szorítja a papíralapú számlákat. Ez tény, mint ahogyan az is, hogy az e-mail teljesen felváltotta a telefaxot. Ennek alapvető oka, hogy az elektronikus számla jóval olcsóbb és hatékonyabb, mint elődje. Ezt felismerve a Gázzal megyek portál is ún. e-számlákat juttat el vásárlói számára.

Az elektronikus számlákat elektronikus úton továbbítjuk vevőink felé, így az azonnal megérkezik. Az átvételről minden esetben pontos dátummal megjelölt visszaigazolást kapunk.

Az e-számla fontos tulajdonsága, hogy minden egyes példánya eredetinek és hitelesnek tekintendő. Így az elektronikus számla alkalmazásával nincs szükség hiteles számlamásolatok készítésére a bizonylat elvesztése esetén, mivel azt tetszőleges mennyiségben sokszorosíthatja.

Jogi háttér

A digitális dokumentumok hitelesítésével, az elektronikus aláírással valamint az elektronikus számlázással kapcsolatban az alábbi jogszabályok az irányadók:

1952. évi III. törvény - A polgári perrendtartásról

24/1995. (XI.22.) PM rendelet - A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról

2000. évi C. törvény - A számvitelről

2001. évi XXXV. törvény - Az elektronikus aláírásról

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet - A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

2007. évi CXXVII. törvény - Az általános forgalmi adóról

46/2007. (XII. 29.) PM rendelet - Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet - A digitális archiválás szabályairól

További vonatkozó APEH által kiadott közlemények:

Közlemény az elektronikus számlázásról (2005.08.31)

Elektronikus számla és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok (2006.04.20)

A számítógéppel kiállított számla vevő felé e-mailen történő továbbítása (2006.12.29)

APEH közleménye az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről (2009.10.26)

Share